GEEN Orkestrepetities en Concerten ivm Coronavirus

Beste orkestleden,

Als bestuur hebben we moeten besluiten om de orkestrepetities de komende weken te annuleren. Ook de concerten in juni kunnen helaas geen doorgang vinden.

In de huidige situatie willen ook wij de richtlijnen en adviezen van de overheid volgen om de verspreiding van het Coronavirus beperken.

We gaan ervan uit dat we de orkestrepetities in september weer kunnen hervatten maar uiteraard zullen de richtlijnen van de overheid daarbij allesbepalend zijn.

Bij vragen of onduidelijkheden kun je met ondergetekende contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur van Orkesten NW Veluwe
Daniël van Oostveen
info@orkestennwveluwe.nl