Coronavirus

Inmiddels ligt de juni maand alweer een tijdje achter ons. Normaalgesproken hadden we er dan een aantal mooie concerten opzitten, maar dit jaar is helaas op zoveel vlakken anders gelopen dan verwacht.
Inmiddels is er op veel vlakken al een versoepeling gekomen van de totale lockdown. Zowel professionele als amateurorkesten kunnen binnen strakke richtlijnen weer repeteren. Dat geeft ook hoop voor de komende maanden.

Zowel de dirigent als het bestuur willen in principe komend seizoen graag weer starten met de orkesten. Op dit moment weten we nog niet precies hoe. Als bestuur onderzoeken we de mogelijkheden. De praktische invulling hangt onder andere af van de geldende protocollen, adviezen van experts, de mogelijkheden in de zaal en uiteraard van het verloop van Corona.

Wellicht dat we de orkesten tijdelijk splitsen, bijvoorbeeld enkel de strijkers en de blazers afzonderlijk op een ander tijdstip of dag. Maar zoals gezegd, we moeten nog kijken wat de opties zijn. We zullen hier eind augustus of begin september over communiceren. Ook zullen we dan de richtlijnen bekend maken om verantwoord te kunnen repeteren.

De eerste orkestrepetitie is dan op 11 september.

Bij vragen of onduidelijkheden kun je met ondergetekende contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur van Orkesten NW Veluwe
Daniël van Oostveen
info@orkestennwveluwe.nl