All posts by Daniël van Oostveen

Corona maatregelen 28 september

Vanaf dinsdagavond 28 september zijn er nieuwe maatregelen van kracht vanwege de opleving van het Corona virus. Er is onder andere een beperking ingesteld van maximaal 30 personen per ruimte. Helaas betekent dit dat we met onze orkesten van 50 tot 60 man niet meer in zijn geheel kunnen samenkomen.

Vanaf 9 oktober zullen we beurtelings met een A en B orkest samenkomen. Via de mail is op 3 oktober gecommuniceerd wie in welk orkest zit. In de kalender kun je zien wanneer welk orkest repeteert. Vooralsnog geldt deze opdeling tot het eind december 2020.

Repetities 2020-2021

Vanaf 11 september 2020 beginnen we weer met de orkestrepetities van het strijk- en symfonieorkest in De Kiekmure.

Update 2 november 2020: De repetitietijden zijn gewijzigd, onder andere in verband met extra schoonmaak, de nieuwe tijden zijn:  

  • Strijkorkest 16:45 – 17:45 
  • Wisseling en schoonmaken 17:45 – 18:00 
  • Symfonieorkest 18:00 – 19:00
  • Blazersrepetitie (1x per maand) 19:15 – 20:15

Zie de pagina Corona maatregelen voor de regels voor het verantwoord repeteren.

Bij vragen of onduidelijkheden horen we dit graag!

Met vriendelijke groet,

Bestuur van Orkesten NW Veluwe
Daniël van Oostveen
info@orkestennwveluwe.nl