Corona maatregelen 28 september

Vanaf dinsdagavond 28 september zijn er nieuwe maatregelen van kracht vanwege de opleving van het Corona virus. Er is onder andere een beperking ingesteld van maximaal 30 personen per ruimte. Helaas betekent dit dat we met onze orkesten van 50 tot 60 man niet meer in zijn geheel kunnen samenkomen.

Vanaf 9 oktober zullen we beurtelings met een A en B orkest samenkomen. Via de mail is op 3 oktober gecommuniceerd wie in welk orkest zit. In de kalender kun je zien wanneer welk orkest repeteert. Vooralsnog geldt deze opdeling tot het eind december 2020.