GEEN Orkestrepetities ivm Coronavirus

Beste orkestleden,

Als bestuur hebeen we moeten besluiten om de orkestrepetities de komende weken te annuleren. In deze situatie willen ook wij de richtlijnen en adviezen van de overheid volgen om de verspreiding van het Coronavirus beperken. Daarnaast is ook zalencentrum De Kiekmure de komende weken gesloten.

Op dit moment is het nog onduidelijk wanneer we de repetities weer kunnen gaan hervatten. Wanneer dit het geval is zullen we dit via een mailing en via de website laten weten. We hopen in elk geval dat dit enige tijd voor de concerten in juni zal zijn, maar uiteraard zullen de richtlijnen van de overheid daarbij allesbepalend zijn.

Bij vragen of onduidelijkheden kan je met ondergetekende contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur van Orkesten NW Veluwe
Daniël van Oostveen
info@orkestennwveluwe.nl