Seizoen 2021 – 2022

We gaan op vrijdag 10 september weer beginnen met de orkestrepetities van het strijk- en symfonieorkest. Als bestuur hebben we weer veel zin in een muzikaal jaar. We hopen uiteraard dat we dit jaar met meer regelmaat kunnen repeteren dan het afgelopen jaar.
De repetitietijden zijn:

  • Strijkorkest 16:45 tot 17:45
  • Symfonieorkest 18:00 tot 19:00
  • Blazersrepetitie 19:15 tot 20:15 (nader te plannen, ca 1x per maand)

We repeteren op onze bekende locatie: Zalencentrum De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, Harderwijk.
Ook vragen we graag hulp bij het klaarzetten (en achteraf opruimen) van de stoelen. Als je bijtijds aanwezig bent kun je dan even helpen om wat stoelen klaar te zetten? Met elkaar is het zo gebeurd!

Coronamaatregelen

Helaas zitten we nog met maatregelen vanwege Corona, tijdens de repetities zullen we 1,5 meter afstand moeten blijven houden. Ook blijven de andere bekende basismaatregelen gelden: handen wassen, bij symptomen van Corona thuisblijven, richtlijnen in De Kiekmure opvolgen.

Concerten

Dit jaar hopen we dat de concerten door kunnen gaan. Noteer alvast in de agenda:

  • 29 januari 2022 of 5 februari (onder voorbehoud)
  • 11 juni 2022: concert Nunspeet
  • 18 juni 2022: concert Ermelo tijdens Fête de la Musique

Contributie
De contributie is dit jaar ongewijzigd. Wel is er een restitutie van een deel van de contributie van afgelopen seizoen voor de vervallen repetities. Wanneer je in beide orkesten speelt (strijk- en symfonieorkest) bedraagt de contributie €190,- per jaar. Speel je in één orkest dan is dit €130 per jaar. Je zult hier te zijner tijd een factuur van de penningmeester ontvangen.

Oefenen blazerssectie
Ook komend seizoen zullen we met de blazerssectie weer enkele repetities olv Titus Koster hebben, aansluitend op de repetitie van het symfonieorkest van 19:30 tot 20:30. De data hiervoor zullen binnenkort worden doorgegeven. Mocht je als blazer verhinderd zijn laat dat dan ook bijtijds aan Daniël weten.